Hållbarhet och miljö

Kakelspecialistens förhållningssätt till miljö

Med all rätt är människors hälsa, allas vår miljö, energi och hållbarhet högaktuella ämnen i samhället och inte minst när det gäller ett företags olika arbetsprocesser. Det är också något som vi på Kakelspecialisten tar på stort allvar. Vi ser därför löpande över och försöker optimera vår verksamhet utifrån dessa aspekter.

För att befästa vårt miljöarbete är Kakelspecialisten medlemmar i Sweden Green Building Council. För mer information kring deras arbete www.sgbc.se

Vi har dessutom den stora glädjen att marknadsföra och leverera ett material med en positiv miljömässig karaktär. Utifrån en miljö- och hållbarhetsaspekt är kakel, klinker och mosaik bland de bästa beklädnadsmaterialen som kan väljas till golv och vägg såväl inom- som utomhus.

  • Kakel- och klinkerplattor har ingen negativ påverkan på vår miljö eller människor vid produktion, lagring, montering, under tiden för användning eller vid rivning.
  • S.k. emitteringsvärden på kakel- och klinkerplattor plattor är knappt mätbara.
  • De ingående råvarorna i kakel och klinker är i huvudsak lera, mineraler och återvunnen keramik.
  • Det krävs nästan bara vatten vid rengöring av ytor beklädda med kakel, klinker och mosaik.
  • Keramik- och glasbaserade plattor är varken eldfarliga eller möglar med tiden.
  • Kakel och klinker är hållbara material, har minst lika lång levnadstid som den aktuella byggnaden och medför bl.a. höga poäng enligt miljöcertifierings- och byggprocessen LEED.

Förutom att Kakelspecialistens huvudsakliga handelsvaror, kakel- och klinkerplattor, är skonsamma mot miljö och människor arbetar vi också med att ständigt förbättra miljöarbetet i vår vardag. Vi strävar aktivt att utveckla arbetssätt som innebär minimerad inverkan på såväl natur som människor och följande punkter är därför essentiella för Kakelspecialistens arbete i miljöfrågor

Kakelspecialisten ska så mycket som möjligt marknadsföra och leverera produkter och materialsystem som är skonsamma mot miljö och människor utan att funktionskraven blir eftersatta.

Till exempel ingår ekologiskt tillverkade keramiska plattor och t.ex. dammreducerade spackel-, fäst- och fogprodukter i vårt sortiment.

Kakelspecialisten ska medverka i system för återanvändning och återvinning av de produkter och emballage som företaget hanterar och levererar.

En noggrann källsortering ingår i vår dagliga avfallshantering. Pappers-, kartong- och plastavfall separeras och packas effektivt för enklare återvinning och för att minimera antalet frakter. Kakelspecialisten är medlem i REPA-registret för emballagehantering ute på arbetsplatser samt vi också erbjuder våra kunder kostnadsfri avfallshantering med tillhörande källsortering vid vår anläggning i Årsta.

 

avfallshantering

Kakelspecialisten samarbetar aktivt med leverantörer, speditörer, kunder och myndigheter för att tillsammans skapa en bra miljö.

Kakelspecialisten är medlem i Sweden Green Building Council för att genom dess nätverkande och informationsspridning ständigt vara uppdaterad på det senaste inom miljö- och hållbarhetsfrågor inom den svenska byggbranschen. 

Flertalet av Kakelspecialistens tillverkande leverantörer är anslutna till den internationella organisationen Green Building Council.

Vi köper och marknadsför ej varor från leverantörer med tvivelaktig råvaruhantering eller som utsätter sina anställda för hälsorisker.

I huvudsak använder vi av miljöskäl tåg och båt som transportmedel från våra leverantörer i södra Europa.

Vi använder inga plastkassar utan vi erbjuder kunden att ta hem sina produkter i papperskassar med märkningen Återbära vilket är en 100% klimatneutral papperskasse. Märkningen innebär att tillverkaren har beräknat hur mycket koldioxidutsläpp som skapats under produkternas hela livscykel, hela vägen från råmaterial fram till att den färdig produkten når dig. Sedan klimatkompenserar de för alla utsläpp genom cerifierad trädplantering i Colombia.

 

tågtransporter

Kakelspecialisten utvärderar fortlöpande sitt miljöarbete

Till exempel. har frågor inom ramen för EHS (Enviroment, Health & Safety) stor prioritet i ledningsarbetet inom Kakelspecialisten och den koncern (DAHL Sverige & Saint Gobain) som företaget ingår i.

För att manifestera Kakelspecialistens hänsyn till miljön är golven i företagets bägge utställningar belagda med ekologiskt tillverkade klinkerplattor. Vid tillverkning av dessa klinkerplattor återanvänds värme och vatten som behövs under produktion och råvarorna i klinkerplattorna består upp till 90% av återanvända.

Visa plattor +

Close